جوایز

7 میلیون تومان

نفر اول

5 میلیون تومان

نفر دوم

3 میلیون تومان

نفر سوم

تیم های برتر علاوه بر دریافت جوایز، تحت حمایت مجموعه قرار میگیرند

مراحل ثبت نام

توضیحات مراحل ثبت نام در این قسمت قرار میگیرد

ثبت نام و ارسال ایده در سایت بینو

بررسی اولیه ایده ها توسط داوران، مصاحبه حضوری با تیم ها و انتخاب ایده ها برای حضور در رویداد

ارائه تیم های راه یافته در رویداد پایانی، داوری نهایی و انتخاب برگزیدگان

استقرار در شرکت کاسپین و استفاده از تسهیلات و امکانات مجموعه

مدل همکاری شرکت و تیم ها

ایده برتر

تایید توسط گروه داوری و برگزیده شدن به عنوان ایده برتر در بینو

تفاهم

تفاهمات دو طرفه با شرکت کاسپین و بانک پارسیان

تسهیلات

برخورداری از تسهیلاتی نظیر فضای کار، منتورینگ، سرمایه گذاری و جذب سرمایه

حامیان